1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پرداخت هزینه
4 پایان
دکتر مهدی سالک اردستانی

دکتر مهدی سالک اردستانی

متخصص بیماری های کودکان

غدد - رشد و بلوغ کودکان

(عضو هیات علمی دانشگاه)

قابل توجه والدین گرامی:
مطب ازروز چهار شنبه 20شهریور98 لغایت یکشنبه31شهریور 98تعطیل می باشد.
آدرس مطب: اصفهان - دروازه شیراز - خیابان چهار باغ بالا - کوچه بهار آزادی - ساختمان بهار - طبقه اول - واحد 103
تلفن مطب: 03136206106